کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت خیرین خوی توسط نیکوکاران گرانقدر ، جهت کمک هزینه درمان به خانواده نیازمند پرداخت گردید.