کمک هزینه خرید فرش برای زوج جوان

#گزارش_مهربانی_۸۷
فرش خریداری و تحویل خانواده مورد نظر گردید 

ممنون از مهرورزی شما عزیزان 🌺🍃