کمک هزینه خرید اجاق گاز و بخاری جهیزیه

اجاق گاز و بخاری برای جهیزیه نوعروس تهیه شد.