کمک هزینه آزمایش بیماری صعب العلاج

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.