کمک هزینه

#گزارش_مهربانی_۸۳
کمک هزینه برای خانواده ای که منزلشان دچار آتش سوزی شده بود پرداخت شد

ممنون از مهرورزی شما عزیزان 🌺🍃