کمک به مادری که تومور مغزی دارد

#گزارش_مهربانی_۴۳
مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت  (nikookarikhoy.ir) توسط نیکوکاران گرانقدر ، به خانواده نیازمند پرداخت گردید.

        🌻همه باهم برای هم🌻