زنگ مهربانی 98

با عنایت نیکوکاران گرانقدر از مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت بیش از ۵۰۰ کیف به همراه لوازم التحریر تهیه و بین دانش آموزان توزیع گردید .

 با تشکر از همراهان گرانقدر گروه خیرین خوی و نیکوکاران محترم و مدیران کانال ها و صفحات فضای مجازی??

ممنون از مهر و محبت همیشگی ??
در پناه ایزد متعال سلامت و موفق باشید