تهیه عینک برای مادر خانواده

#گزارش_مهربانی_۴۴

مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت (nikookarikhoy.ir) توسط نیکوکاران گرانقدر ، جهت تهیه عینک پرداخت گردید. 
🌻همه باهم برای هم🌻