تهیه دستکش طبی ( گن لنفی ) برای مادر بیمار خانواده

#گزارش_مهربانی_۳۷

موضوع: تهیه دستکش طبی 

با عنایت نیکوکاران گرانقدر دستکش طبی تهیه و تحویل خانواده گردید.

به دلیل تحریم ها دستکش مورد نظر ثبت سفارش نشد و توانستیم یه نمونه دیگر را تهیه کنیم که مبلغ آن ۸۰۰ هزار تومان شد . مابقی مبلغ به میزان۴۵۰  هزار تومان به حساب بیمارستان بیماران سرطانی جهت شیمی درمانی
مادر خانواده واریز گردید .

 با تشکر از همراهان گرانقدر گروه خیرین خوی و نیکوکاران محترم و مدیران کانال ها و پیج های فضای مجازی🙏💐