مشارکت در تأمین جهیزیه یک زوج جوان

مبلغ جمع آوری شده از طریق وبسایت : 7 میلیون تومان 

با همکاری و مشارکت همراهان و نیکوکاران گرانقدر مرکز خیرین خوی ، کمیته امداد امام ( ره ) و اداره محترم اوقاف از محل اجرای نیات واقفین خیر اندیش برای پرونده شماره 64 ، جهیزیه 8 میلیون تومانی و برای دو نوعروس دیگر جهیزیه به مبالغ 4.5 و 6 میلیون تومانی تهیه شد.