کمک هزینه درمان برای کودک دچار بیماری cp

o

کمک هزینه درمان برای کودک دچار بیماری cp

شمارنده پرونده: ۸۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۲۷۹
۱۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

خانواده ای با 3 سر عائله و سرپرست کارگر فصلی و اجاره نشین که فرزند ایشان دچار بیماری cp  و کم توان جسمی و حرکتی هست که نیازمند فیزیوتراپی و کمک هزینه درمان می باشد .
شاید فکر کنید مبلغی که شما برای کمک در نظر گرفتین خیلی کم باشه و ناچیز اما می خواهیم خواهش کنیم از همین رقم کمتون هم دریغ نکنید. هر هزار تومانی که به این بچه کمک بشه مطمئن باشید از طرف خدا بدون اجر نمی مونه و گوشه ای از لبهای پدر و مادر پسرک رو خندون می کنه.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۸۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۷۸۱۶۶۸
۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۷۵۴۱۳۹
۳ ۳۰۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۷۳۶۵۷۸
۴ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۶۷۴۷۳۱
۵ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۳۱۹۸۸۳
۶ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۵۱۷۲۷۳۰
۷ ۱۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۴۰۴۴۶۳۸
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹
۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۲۰۰۸۶۴۷
۱۰ ۹۲۳****۰۹۱۴ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹
۱۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۰۱۱۶۶۵۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۶,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹
۱۳ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۷۷۱۵۷۰۲
۱۴ ۳۳۱****۰۹۱۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۷۶۸۸۲۸۶
۱۵ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹
۱۶ ۹۳۵****۰۹۱۴ ۳۶,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹

خانواده ای با 3 سر عائله و سرپرست کارگر فصلی و اجاره نشین که فرزند ایشان دچار بیماری cp و کم توان جسمی و حرکتی هست که نیازمند فیزیوتراپی و کمک هزینه درمان می باشد . شاید فکر کنید مبلغی که شما برای کمک در نظر گرفتین خیلی کم باشه و ناچیز اما می خواهیم خواهش کنیم از همین رقم کمتون هم دریغ نکنید. هر هزار تومانی که به این بچه کمک بشه مطمئن باشید از طرف خدا بدون اجر نمی مونه و گوشه ای از لبهای پدر و مادر پسرک رو خندون می کنه.