یلدای مهربانی 98

o

یلدای مهربانی 98

شمارنده پرونده: ۶۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۵۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

یلدا شب اجتماع و خنده، شب تازه کردن حس عاطفه و محبت و شب تجدید دوستی‌ها و رفاقت‌ها. شبی که پدر بیشتر از هر وقت بوی تن خانواده رو استنشاق می‌کنه و مادر بیشتر از همیشه محبتش رو بی‌دریغ به خانواده می‌ده.

اما خیلی‌ها این شب رو با تنهایی خودشون جشن می‌گیرند. پارسال قرار گذاشتیم که از خونه‌مون بزنیم بیرون و خودمون رو مهمون این همشهری‌های تنهامون بکنیم. امسال هم دوست داریم به همراه شما مهربان‌ها اون خاطره دوباره تکرار بشه. تو هم می‌تونی هر جا که هستی از خونه بزنی بیرون و یلدا رو با کمی حلوا و میوه  با انسان‌های تنهای شهرت قسمت کنی... می‌تونی با یه نفر که میدونی تنهاس یلدا رو جشن بگیری. حتی شده با یه تبریک ساده و یه لبخند شیرین ...
 
ما شب یلدا  به آدم‌های تنهای شهرمون بسته‌های حلوا ، میوه و پشمک هدیه میدیم.
روش های جمع آوری کمک :
1- از طریق لینک درگاه بانکی مرکز خیرین
2- از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین  6037 6919 9012 5049
3- مراجعه حضوری به مرکز واقع در خیابان امام روبروی مجتمع شمس


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۷۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۱۲۰۴۲۴۴
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۸
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۸
۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۹۵۰۵۳۲۷
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۸
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۵۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۷۹۰۲۳۳۶
۷ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۷۸۸۱۹۳۲
۸ ۸۲۵****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۷۶۲۳۷۶۹
۹ ۶۶۷****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۷۳۱۵۶۳۹
۱۰ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۷۶۹۸۱۷
۱۱ ۵۲۰****۰۹۳۸ ۱۲,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۵۸۵۸۷۲
۱۲ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸
۱۳ ۶۹۱****۰۹۱۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸
۱۴ ۹۸۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۴۰۰۵۵۰
۱۵ ۰۱۳****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۳۹۶۹۴۳
۱۶ ۳۴۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۳۳۰۹۰۹
۱۷ ۲۲۱****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۵۸۵۴۷۵۶
۱۸ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۴۹۶۶۱۲۲
۱۹ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۴۹۵۶۱۹۸
۲۰ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۴۹۲۸۱۸۵
۲۱ ۵۱۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۴۸۸۶۸۵۸
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۸
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۸
۲۴ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۲۲۷۹۵۱۶
۲۵ ۹۶۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۲۰۶۹۵۲۰
۲۶ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۵,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۲۰۱۱۱۶۹
۲۷ ۱۳۳****۰۹۳۷ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۱۳۶۰۳۶۶
۲۸ ۹۴۲****۰۹۳۹ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۱۰۷۱۲۲۶
۲۹ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۰۶۳۱۵۳۸
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸
۳۲ ۰۸۰****۰۹۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸
۳۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۰۵۵۳۳۰۷
۳۴ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۹۸۶۸۱۱۵
۳۵ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۹۲۶۸۳۵۲
۳۶ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸
۳۸ ۷۴۱****۰۹۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸
۳۹ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۸۰۵۴۸۱۳
۴۰ ۵۸۵****۰۹۱۴ ۱۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۷۸۴۸۲۱۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸
۴۴ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸
۴۵ ۷۴۱****۰۹۱۴ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۶۵۱۹۶۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸
۴۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸
۴۸ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۶۴,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۵۳۴۶۸۴۵
۴۹ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۴۴۳۹۲۵۵
۵۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۴۳۲۰۵۳۴
۵۱ ۷۱۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۴۲۷۱۲۹۱
۵۲ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸
۵۳ ۰۳۰****۰۹۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸
۵۴ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۴۱۷۳۹۴۲
۵۵ ۳۲۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۴۱۴۸۶۱۳

یلدا شب اجتماع و خنده، شب تازه کردن حس عاطفه و محبت و شب تجدید دوستی‌ها و رفاقت‌ها. شبی که پدر بیشتر از هر وقت بوی تن خانواده رو استنشاق می‌کنه و مادر بیشتر از همیشه محبتش رو بی‌دریغ به خانواده می‌ده. اما خیلی‌ها این شب رو با تنهایی خودشون جشن می‌گیرند. پارسال قرار گذاشتیم که از خونه‌مون بزنیم بیرون و خودمون رو مهمون این همشهری‌های تنهامون بکنیم. امسال هم دوست داریم به همراه شما مهربان‌ها اون خاطره دوباره تکرار بشه. تو هم می‌تونی هر جا که هستی از خونه بزنی بیرون و یلدا رو با کمی حلوا و میوه با انسان‌های تنهای شهرت قسمت کنی... می‌تونی با یه نفر که میدونی تنهاس یلدا رو جشن بگیری. حتی شده با یه تبریک ساده و یه لبخند شیرین ... ما شب یلدا به آدم‌های تنهای شهرمون بسته‌های حلوا ، میوه و پشمک هدیه میدیم. روش های جمع آوری کمک : 1- از طریق لینک درگاه بانکی مرکز خیرین 2- از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049 3- مراجعه حضوری به مرکز واقع در خیابان امام روبروی مجتمع شمس