#یلدای_مهربانی_۹۷

o

#یلدای_مهربانی_۹۷

شمارنده پرونده: ۳۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۵۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

در جهت عدالت در توزیع کمک های مردمی و گامی به سوی شهر بدون گدا 
#یلدای_مهربانی 
با همکاری و مشارکت :
مردم خیر و مرکز نیکوکاری خیرین شهرستان خوی 
دفتر امام جمعه ، فرمانداری ، شهرداری و شورای اسلامی شهر ، اتاق اصناف ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی ، و از میدان میوه و تره بار(آقای حاج ولی گلوانی)
موسسه خیریه عاشقان ولایت ، نجوی ، جامعه معلولین ، کانون ناشنوایان 
مراکز نیکوکاری: شهدای حمیدیه ، داش آغلیان ، بانوان ، قاضی طباطبایی ، بسیج دانشجویی شهرستان خوی
و مدیران کانال ها و پیج های فضای مجازی 
برگزار می گردد
مهلت اعلام حمایت تا ۹۷/۹/۲۸

ارتباط با ادمین :

@khayyerinkhoy_admin

آدرس : خیابان امام روبروی مجتمع شمس ، مرکز خیرین خوی / ۳۶۲۴۱۹۹۰
Nikookarikhoy.ir


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۷۵۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۴۷۷۷۷۹
۲ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۳۸۳۸۲۵
۳ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۳۷۷۹۰۲
۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۳۷۶۹۰۵
۵ ۷۷۳****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۳۶۹۶۰۵
۶ ۰۷۳****۰۹۰۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۳۳۰۷۷۰۲
۷ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۲۷۲۱۴۸۷
۸ ۳۸۶****۰۹۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۲۴۵۴۲۲۷
۹ ۸۶۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۷۶۲۰۱۷
۱۰ ۴۷۹****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۴۵۶۱۴۲
۱۱ ۶۱۵****۰۹۱۴ ۱۶۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۲۸۸۳۹۹
۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۰۷۱۹۷۹۶
۱۳ ۶۷۶****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۰۶۳۷۰۱۲
۱۴ ۰۱۱****۰۹۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۰۶۳۱۸۸۲
۱۵ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۰۱۱۰۰۶۰
۱۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۰۰۱۹۵۵۲
۱۷ ۹۷۱****۰۹۳۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۸۲۴۲۵۹
۱۸ ۴۷۹****۰۹۱۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۷۵۴۳۴۱
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۴۲۳۳۷۳
۲۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۲۲۰۷۱۳
۲۱ ۸۸۹****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۱۳۸۲۴۷
۲۲ ۶۸۱****۰۹۳۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۰۶۲۷۵۸
۲۳ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۹۰۵۵۳۵۱
۲۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۸۴۶۳۲۹۱
۲۵ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۸۲۰۶۴۹۰
۲۶ ۵۰۲****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۸۸۹۴۳۷
۲۷ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۴۹۴۹۱۴
۲۸ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۲۸۶۰۲۱
۲۹ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۶۲۷۸۶۸
۳۰ ۹۶۳****۰۹۳۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۶۱۴۲۹۱
۳۱ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۶۱۱۵۹۹
۳۲ ۰۹۱****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۱۵۵۴۹۹
۳۳ **** ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۸۹۴۷۱۰
۳۴ ۸۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۸۱۱۱۸۸
۳۵ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۶۱۶۶۵۴
۳۶ ۶۱۸****۰۹۳۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۴۵۰۰۹۱
۳۷ ۳۷۰****۰۹۱۷ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۴۴۵۶۳۶
۳۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۲۹۸۹۷۳
۳۹ ۳۰۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۲۹۳۹۲۷
۴۰ ۰۷۷****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۱۳۳۸۰۰
۴۱ ۵۷۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۱۱۷۹۸۱
۴۲ ۰۱۱****۰۹۳۶ ۲۵,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۱۱۷۲۲۷
۴۳ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۸,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۰۸۶۶۹۵
۴۴ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۰۴۴۹۹۷
۴۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۵۰۲۴۸۸۳
۴۶ ۶۱۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۴۹۹۴۰۶۳
۴۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۴۸۸۸۷۱۷
۴۸ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۴۷۶۶۸۰۱
۴۹ ۹۷۲****۰۹۱۴ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۴۶۶۵۷۸۵
۵۰ ۰۸۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۴۴۴۶۰۲۱

در جهت عدالت در توزیع کمک های مردمی و گامی به سوی شهر بدون گدا 
#یلدای_مهربانی 
با همکاری و مشارکت :
مردم خیر و مرکز نیکوکاری خیرین شهرستان خوی 
دفتر امام جمعه ، فرمانداری ، شهرداری و شورای اسلامی شهر ، اتاق اصناف ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی ، و از میدان میوه و تره بار(آقای حاج ولی گلوانی)
موسسه خیریه عاشقان ولایت ، نجوی ، جامعه معلولین ، کانون ناشنوایان 
مراکز نیکوکاری: شهدای حمیدیه ، داش آغلیان ، بانوان ، قاضی طباطبایی ، بسیج دانشجویی شهرستان خوی
و مدیران کانال ها و پیج های فضای مجازی 
برگزار می گردد.

ارتباط با ادمین :

@khayyerinkhoy_admin

آدرس : خیابان امام روبروی مجتمع شمس ، مرکز خیرین خوی / ۳۶۲۴۱۹۹۰
Nikookarikhoy.ir