کمک هزینه کمپ ترک اعتیاد

o

کمک هزینه کمپ ترک اعتیاد

شمارنده پرونده: ۱۲۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۱۷
۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۸۳۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۸۳۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده کارگر بوده و با چهار سر عائله به دام اعتیاد افتاده است با توجه به جدیت ایشان در ترک و اولین اقدام برای ترک اعتیاد ، بر آن شدیم با کمک هم هزینه کمپ را جمع آوری کنیم.
عزیزانی که تمایل دارند در این مهربانی با ما هم قدم شوند کمک های خود را به شماره کارت مرکز خیرین واریز فرمایند.
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰
۴ ۰۸۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۴۰۰

سرپرست خانواده کارگر بوده و با چهار سر عائله به دام اعتیاد افتاده است با توجه به جدیت ایشان در ترک و اولین اقدام برای ترک اعتیاد ، بر آن شدیم با کمک هم هزینه کمپ را جمع آوری کنیم. عزیزانی که تمایل دارند در این مهربانی با ما هم قدم شوند کمک های خود را به شماره کارت مرکز خیرین واریز فرمایند. 6037 6919 9012 5049