خرید گوشی برای دانش آموز با معدل 20

o

خرید گوشی برای دانش آموز با معدل 20

شمارنده پرونده: ۱۱۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۹۱
۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

-۵۰۰,۰۰۰

پدر خانواده کارگر و ناتوان در خرید گوشی برای فرزند باهوش خود می باشد . همه نمرات فرزند بیست بوده ولی به دلیل شیوع کرونا ، درس و کلاس و مدرسه هم به شکل آنلاین برگزار شده و بیشتر دانش‌آموزان برای دسترسی به معلم و تحصیل راهی به جز گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها ندارند.
با توجه به نزدیک بودن امتحانات این فرزندمان دچار اضطراب و نگرانی شدید شده. برآنیم تا با تهیه گوشی موبایل در حد توان خود به این دانش آموز مستعد و باهوش کمک کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۲-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

پدر خانواده کارگر و ناتوان در خرید گوشی برای فرزند باهوش خود می باشد . همه نمرات فرزند بیست بوده ولی به دلیل شیوع کرونا ، درس و کلاس و مدرسه هم به شکل آنلاین برگزار شده و بیشتر دانش‌آموزان برای دسترسی به معلم و تحصیل راهی به جز گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها ندارند. با توجه به نزدیک بودن امتحانات این فرزندمان دچار اضطراب و نگرانی شدید شده. برآنیم تا با تهیه گوشی موبایل در حد توان خود به این دانش آموز مستعد و باهوش کمک کنیم.