کمک هزینه جهیزیه

o

کمک هزینه جهیزیه

شمارنده پرونده: ۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۷۴۰
۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

-۵۰۰,۰۰۰


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱

پدر خانواده بالای 40 سال سن دارند با 5 سر عائله ، ایشان جهت گذران زندگی با ارابه باربری می کنند ، به تازگی دختر ایشان ازدواج کرده و نیازمند کمک هزینه جهیزیه می باشد