کمک هزینه آزمایش بیماری صعب العلاج

o

کمک هزینه آزمایش بیماری صعب العلاج

شمارنده پرونده: ۸۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۰۸۶
۱۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۰۲۰,۰۰۰

تومان

-۲۰,۰۰۰

دست و پنجه نرم کردن با بیماری ، به خودی خود سخت و طاقت فرسا است. اما وقتی این مشکل بزرگ، با بی‌پولی و مشکلات مالی همراه بشه، غیر قابل تحمل میشه و بیمار و خانوادش امیدشون رو از دست میدن

حال سرپرست خانواده ای با 4 سر عائله و اجاره نشین دارای بیماری ریوی می باشد که مستلزم انجام آزمایشات و دارو و درمان می باشد.

بیاییم با کمک هایمان نگذاریم بیماری از ترس هزینه های دارو ودرمان درد بیماری را تحمل کند ولی خودش را درمان نکند .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۹۷۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۶۰۹۱۴۵۵
۲ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۵۷۳۸۳۲۷
۳ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۵۲۳۶۵۴۳
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۹
۵ ۶۱۵****۰۹۳۹ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۹
۶ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۵۰۸۵۵۶۲
۷ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۵۰۸۲۶۷۵
۸ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۹۰۱۳۳۰
۹ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۵۱۴۸۵۸
۱۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۳۰۶۵۸۷
۱۱ ۵۵۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۲۲۷۶۱۸
۱۲ ۳۴۶****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۰۱۵۰۳۵
۱۳ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۴۰۰۲۵۵۲
۱۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۹,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۳۶۱۹۵۴۵
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹

دست و پنجه نرم کردن با بیماری ، به خودی خود سخت و طاقت فرسا است. اما وقتی این مشکل بزرگ، با بی‌پولی و مشکلات مالی همراه بشه، غیر قابل تحمل میشه و بیمار و خانوادش امیدشون رو از دست میدن حال سرپرست خانواده ای با 4 سر عائله و اجاره نشین دارای بیماری ریوی می باشد که مستلزم انجام آزمایشات و دارو و درمان می باشد. بیاییم با کمک هایمان نگذاریم بیماری از ترس هزینه های دارو ودرمان درد بیماری را تحمل کند ولی خودش را درمان نکند .