کمک هزینه بازسازی منزل

o

کمک هزینه بازسازی منزل

شمارنده پرونده: ۱۰۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۴۳
۳۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

زندگی از آنجا رنگ و بوی سختی به خود می گیرد که پدر شغل آزاد و کارگر می باشد و با قرض و کمک آشنایان این منزل را تهیه کرده بود ، تنها سرپناه خانواده در اثر یک آتش سوزی به همراه وسایل منزل در شعله های آتش می سوزد.
حالا می خواهیم با هم برای شاد کردن دل این خانواده کمک هزینه ای برای بازسازی تا حد امکان جمع آوری کنیم.
کوچکترین یاری شما ، خالق عشق و امیدی عظیم خواهد بود.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۶-۰۱-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۳,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۱-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۱-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۱-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۵-۰۱-۱۴۰۰

زندگی از آنجا رنگ و بوی سختی به خود می گیرد که پدر شغل آزاد و کارگر می باشد و با قرض و کمک آشنایان این منزل را تهیه کرده بود ، تنها سرپناه خانواده در اثر یک آتش سوزی به همراه وسایل منزل در شعله های آتش می سوزد حالا می خواهیم با هم برای شاد کردن دل این خانواده کمک هزینه ای برای بازسازی تا حد امکان جمع آوری کنیم. کوچکترین یاری شما ، خالق عشق و امیدی عظیم خواهد بود. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049