کمک جهیزیه برای زوج جوان

o

کمک جهیزیه برای زوج جوان

شمارنده پرونده: ۱۴۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۲۷۰
۱۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

با کمک خیرین و آشنایان در حال تهیه پک اقلام ضرورری برای زوج جوان هستیم لوازم از قبیل یخچال ، تلویزیون ، اجاق گاز ، ماشین لباسشویی ، اتو ، جاروبرقی ، فرش و ... 
مبلغ دو و نیم میلیون تومان نیاز داریم برای تکمیل مبلغ و خرید و تحویل به زوج جوان 
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۵ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۷ ۱۵,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۸ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱
۱۳ ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱

با کمک خیرین و آشنایان در حال تهیه پک اقلام ضرورری برای زوج جوان هستیم لوازم از قبیل یخچال ، تلویزیون ، اجاق گاز ، ماشین لباسشویی ، اتو ، جاروبرقی ، فرش و ... مبلغ دو و نیم میلیون تومان نیاز داریم برای تکمیل مبلغ و خرید و تحویل به زوج جوان شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049