کمک به اشتغال پدر خانواده

o

کمک به اشتغال پدر خانواده

شمارنده پرونده: ۱۰۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۱۱۶
۳۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: اشتغال
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

-۱,۰۰۰,۰۰۰

درباره مردی صحبت می کنیم که طی کلاهبرداری انجام یافته تمام پول و پس انداز خود را از دست داده و ورشکسته شده ، ایشان هم اکنون با ۵ سرعائله ، اجاره نشین و بیکار شرایط بسیار سختی را سپری می کند . افراد خانواده دچار افسردگی و ناراحتی عصبی شده اند .
با توجه به بررسی انجام یافته پدر خانواده یک ماشین مدل پایین ۱۵ ساله دارد که چند ماه است که موتور خراب شده و سیستم فنی نیاز به رسیدگی دارد که با این شرایط توان تعمیر ماشین را ندارد .
در این پروژه می خواهیم با همراهی هم ماشین را تعمیر کرده تا با آن شروع به کار کند و از این شرایط سخت خارج شود.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۹
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۲,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۴,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۹

درباره مردی صحبت می کنیم که طی کلاهبرداری انجام یافته تمام پول و پس انداز خود را از دست داده و ورشکسته شده ، ایشان هم اکنون با ۵ سرعائله ، اجاره نشین و بیکار شرایط بسیار سختی را سپری می کند . افراد خانواده دچار افسردگی و ناراحتی عصبی شده اند . با توجه به بررسی انجام یافته پدر خانواده یک ماشین مدل پایین ۱۵ ساله دارد که چند ماه است که موتور خراب شده و سیستم فنی نیاز به رسیدگی دارد که با این شرایط توان تعمیر ماشین را ندارد . در این پروژه می خواهیم با همراهی هم ماشین را تعمیر کرده تا با آن شروع به کار کند و از این شرایط سخت خارج شود. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049