کفاره روزه عمد

o

کفاره روزه عمد

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: کفاره روزه عمد
۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید

همراهان گرامی شما می توانید  کفاره روزه عمد خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.