هزینه شیمی درمانی زن و شوهر هر دو با بیماری سرطان

o

هزینه شیمی درمانی زن و شوهر هر دو با بیماری سرطان

شمارنده پرونده: ۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۲۳۴
۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۰,۱۰۵,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۰۱۰,۵۰۰

تومان

۹,۰۹۴,۵۰۰


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱,۰۱۰,۵۰۰ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱

مردی با سن بالای 40 سال با 4سر عائله

سرپرست خانواده مردی است آبرومند با بیش از 40 سال سن که خودش و همسرش هر دو مبتلا به بیماری سرطان بوده و دو دختر 30 و 25 ساله که بدلیل بیماری والدین و هزینه های بالای درمان در وضعیت مناسب روحی قرار ندارند.