نوروز مهربانی 98

o

نوروز مهربانی 98

شمارنده پرونده: ۷۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۴۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

مرکز نیکوکاری خیرین خوی به همراه موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری در نظر دارد با کمک شما همراهان خیر اندیش در آستانه سال نو با تهیه سبد کالا کمک حال خانواده های نیازمند باشد.
ما امیدواریم همچون گذشته؛ با همت والای شما نیکوکاران بزرگوار، بتوانیم اندکی از آلام این عزیزان کم نموده و شاهد شادی سرشار از مهر و محبت در آستانه سال نو در وجودشان باشیم.


روش های جمع آوری کمک نقدی :
1- شماره کارت حقوقی مرکز خیرین
6037 6919 9012 5049
2- از طریق لینک درگاه بانکی مرکز خیرین


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۷۰۱۸۰۸۸۰۳
۲ ۲۹۴****۰۹۳۹ ۳۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۷۰۰۹۸۲۰۳۴
۳ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۷۵,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۸۹۰۲۳۵۵
۴ ۲۵۵****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۸۷۴۷۶۱۰
۵ ۴۷۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۸۶۹۸۹۲۶
۶ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۸۶۷۹۴۱۶
۷ ۸۵۰****۰۹۰۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۶۲۲۱۱۲۵
۸ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۶۱۱۹۵۲۸
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸
۱۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۴۸۵۳۸۴۴
۱۲ ۱۶۷****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴-۱۲-۱۳۹۸
۱۳ **** ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۲۳۵۵۷۵۷
۱۴ ۵۷۷****۰۹۳۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۱۹۷۹۶۲۱
۱۵ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۱۹۲۵۹۴۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۱۳۹۹۸۵۴
۲۰ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۸
۲۱ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۸
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۹۰۰۵۰۷۷۶
۲۳ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۹۹۷۷۰۵۹
۲۴ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۸۴۰۳۲۹۷
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸
۲۶ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۸۳۶۰۷۰۸
۲۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۸۳۰۰۰۰۶
۲۸ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۷۴۵۷۷۷۱
۲۹ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۷۳۰۶۲۱۴
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۲-۱۳۹۸
۳۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۰-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۶۸۵۰۶۶۰
۳۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۵۴۶۱۸۵۴
۳۳ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۸
۳۴ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۴۴۴۱۶۶۲
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۴۴۳۶۴۵۱
۳۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۴۲۳۷۹۰۵
۳۷ ۲۱۰****۰۹۱۲ ۵,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۴۰۸۴۶۹۸
۳۸ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۳۶۷۸۸۵۱
۳۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۳۴۴۷۸۶۳
۴۰ ۶۳۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۲۷۰۶۲۷۸
۴۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۲۶۶۵۵۷۸

مرکز نیکوکاری خیرین خوی به همراه موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری در نظر دارد با کمک شما همراهان خیر اندیش در آستانه سال نو با تهیه سبد کالا کمک حال خانواده های نیازمند باشد. ما امیدواریم همچون گذشته؛ با همت والای شما نیکوکاران بزرگوار، بتوانیم اندکی از آلام این عزیزان کم نموده و شاهد شادی سرشار از مهر و محبت در آستانه سال نو در وجودشان باشیم. روش های جمع آوری کمک نقدی : 1- شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049 2- از طریق لینک درگاه بانکی مرکز خیرین