نوروز مهربانی 1400

o

نوروز مهربانی 1400

شمارنده پرونده: ۱۰۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۱۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

مرکز نیکوکاری خیرین خوی به همراه موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی در نظر دارد با کمک شما همراهان خیر اندیش در آستانه سال نو با تهیه سبد کالا کمک حال خانواده های نیازمند باشد.
ما امیدواریم همچون گذشته؛ با همت والای شما نیکوکاران بزرگوار، بتوانیم اندکی از آلام این عزیزان کم نموده و شاهد شادی سرشار از مهر و محبت در آستانه سال نو در وجودشان باشیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹
۳ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹

مرکز نیکوکاری خیرین خوی به همراه موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی در نظر دارد با کمک شما همراهان خیر اندیش در آستانه سال نو با تهیه سبد کالا کمک حال خانواده های نیازمند باشد. ما امیدواریم همچون گذشته؛ با همت والای شما نیکوکاران بزرگوار، بتوانیم اندکی از آلام این عزیزان کم نموده و شاهد شادی سرشار از مهر و محبت در آستانه سال نو در وجودشان باشیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049