عمل جراحی چشم مادر

o

عمل جراحی چشم مادر

شمارنده پرونده: ۱۴۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۶۴
۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

محدودیت زمانی:

بعد از اتمام محدودیت زمانی پرونده بسته خواهد شد

سرپرست خانواده کارگر با سه سر عائله و مستاجر همسرش نیازمند عمل جراحی می باشد که توان پرداخت هزینه های درمان را ندارد.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۴-۱۴۰۱
۲ ۷۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۴-۱۴۰۱
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۱
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۱

سرپرست خانواده کارگر با سه سر عائله و مستاجر همسرش نیازمند عمل جراحی می باشد که توان پرداخت هزینه های درمان را ندارد. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049