زکات مال

o

زکات مال

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: زکات مال
۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۰۷۳۴۵۶۴
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۹-۱۰-۱۳۹۸
۳ ۰۷۰****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸
۴ ۰۸۹****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۴۵۸۷۶۴۲۰
۶ ۴****۴۵ ۰ ۱۷-۰۱-۱۳۹۸

همراهان گرامی شما می توانید زکات مال خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.