زکات مال

o

زکات مال

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: زکات مال
۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
۲ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۳ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۰۷۳۴۵۶۴
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۹-۱۰-۱۳۹۸
۵ ۰۷۰****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸
۶ ۰۸۹****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۷ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۴۵۸۷۶۴۲۰
۸ ۴****۴۵ ۰ ۱۷-۰۱-۱۳۹۸

همراهان گرامی شما می توانید زکات مال خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.