زکات فطریه سادات

o

زکات فطریه سادات

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: زکات فطریه سادات
۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۴****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۷۳۰۵۶۸۱
۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۱۹۳۰۵۸
۳ ۳۸۰****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۱۵۲۹۹۳
۴ ۱۲۵****۰۹۱۴ ۸,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۲۹۷۹۱۱۶

همراهان گرامی شما می توانید زکات فطریه سادات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.