ایزوگام پشت بام منزل

o

ایزوگام پشت بام منزل

شمارنده پرونده: ۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۲۰۸
۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴۲۵,۱۰۰

تومان

-۲۵,۱۰۰


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ **** ۱۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۹۱۹۵۷۳۳
۲ ۴۲۵,۰۰۰ ۲۹-۱۰-۱۴۰۰