جشن رمضان

o

جشن رمضان

شمارنده پرونده: ۱۱۱
شماره پرونده: جشن رمضان
۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ **** ۲۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۴۴۱۱۹۲
۲ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۹۳۹۹۷

همراهان گرامی شما می توانید کمک های خود را جهت تهیه ارزاق نیازمندان به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.