تهیه آبگرمکن برای خانواده نیازمند

o

تهیه آبگرمکن برای خانواده نیازمند

شمارنده پرونده: ۲۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۷۴۶
۳۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۰

طبق بررسی های به عمل آمده مطلع شدیم در حومه شهر خانواده ای از داشتن آب گرم در این روزهای سرد سال محروم می باشد و نیازمند آبگرمکن برای استحمام و دوش آب داغ

سرپرست خانواده مردی بالای 50 سال با 4 سرعائله و کارگر فصلی در منزلی محقر و کلنگی ساکن می باشد

بیائید مهربونی کنیم و دستامون رو به هم بدیم و برای این خانواده شرایط بهتری رو فراهم ، تا استرس سرمای روزهای سرد سال را برایشان کمتر کنیم تا اونا هم بتونن از این فصل قشنگ خدا لذت ببرند.

یادمون باشه حتی هزار تومان هم تو تکمیل این پروژه نقش مهمی  داره.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۱۱,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۶۷۶۷۵۲۸
۲ ۹۹۲****۰۹۳۸ ۷۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۶۷۵۱۵۷۲
۳ ۷۸۹*****۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۶۴۲۵۱۷۲
۴ **** ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۶۴۰۴۵۲۴
۵ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۶۰۱۱۳۵۸
۶ ۴۳۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۹۷۵۳۰۲
۷ ۷۸۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۷۲۱۳۴۲
۸ ۰۱۳****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۶۳۱۳۶۰
۹ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۶۱۵۸۴۶
۱۰ ۰۳۸****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۴۷۰۲۲۷
۱۱ ۲۳۱****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۵۱۳۷۶۸۹
۱۲ ۲۵۵****۰۹۳۸ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۹۶۲۶۶۰
۱۳ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۸۸۷۶۸۲
۱۴ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۷۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۸۲۴۹۶۷
۱۵ ۷۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۸۳۲۸۴
۱۶ ۹۱۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۵۴۸۳۸
۱۷ ۱۵۳****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۲۷۷۳۵
۱۸ ۱۵۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۲۷۳۰۷
۱۹ ۴۵۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۲۶۸۳۱
۲۰ ۵۴۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۲۵۳۷۱
۲۱ ۷۰۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۲۴۰۹۷
۲۲ ۱۶۲****۰۹۰۳ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۱۳۹۷۲
۲۳ ۸۲۳****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۰۴۹۱۱
۲۴ ۸۸۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۴۰۱۶۱۲
۲۵ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۹۸۵۲۹
۲۶ ۶۲۱****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۹۵۸۲۶
۲۷ ۷۱۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۹۲۲۶۷
۲۸ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۸۲۵۸۵
۲۹ ۰۷۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۷۳۳۸۳
۳۰ ۹۰۴****۰۹۳۸ ۹,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۶۲۱۸۶
۳۱ ۰۰۰****۰۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۶۲۷۹۹
۳۲ ۹۰۴****۰۹۳۸ ۱,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۶۰۲۶۰
۳۳ ۰۸۸****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۵۰۵۴۴
۳۴ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۴۳۲۵۱۴۴
۳۵ **** ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۹۱۹۹۲۸۵۷

طبق بررسی های به عمل آمده مطلع شدیم در حومه شهر خانواده ای از داشتن آب گرم در این روزهای سرد سال محروم می باشد و نیازمند آبگرمکن برای استحمام و دوش آب داغ

سرپرست خانواده مردی بالای 50 سال با 4 سرعائله و کارگر فصلی در منزلی محقر و کلنگی ساکن می باشد

بیائید مهربونی کنیم و دستامون رو به هم بدیم و برای این خانواده شرایط بهتری رو فراهم ، تا استرس سرمای روزهای سرد سال را برایشان کمتر کنیم تا اونا هم بتونن از این فصل قشنگ خدا لذت ببرند.

یادمون باشه حتی هزار تومان هم تو تکمیل این پروژه نقش مهمی  داره.