تهیه آبگرمکن برای خانواده ای با وضعیت نابسامان مسکن و مادر مبتلا به بیماری سرطان

o

تهیه آبگرمکن برای خانواده ای با وضعیت نابسامان مسکن و مادر مبتلا به بیماری سرطان

شمارنده پرونده: ۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۹۴۴
۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۷۰۰,۰۵۰ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱

مردی با سن بالای 45 سال و کارگر کشاورزی با 4 سر عائله و همسر مبتلا به بیماری سرطان

به دلیل وضعیت نابسامان زندگی و مسکن ، این خانواده با دیگ آشپزی آب را گرم کرده و استحمام می کنند.

مبلغ تهیه آبگرمکن را می خواهیم با کمک هم جمع کنیم و در این امر خیر شریک باشیم.