تامین اجاره بها ، ماهانه 240 هزار تومان

o

تامین اجاره بها ، ماهانه 240 هزار تومان

شمارنده پرونده: ۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۴۰۰
۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۵۸۳۵۹۷۷
۲ ۷۵۸,۰۰۰ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱

مردی با سن بالای 50 سال و کارگر با 4 سر عائله و دو فرزند کم توان 

افراد خیر در مرکز خیرین خوی آستیناشونو بالا زدند تا منزل این خانواده را تخریب و از نو احداث کنند. برای این کار نیاز به اجاره منزلی برای سکونت موقت خانواده هستش .

ودیعه مسکن با یک ماه از اجاره بها به مبلغ 240 هزار تومان توسط خیرین تامین شده است 

اما مبلغ اجاره بها آن را به مدت 4 ماه می خواهیم با کمک هم جمع کنیم و در این امر خیر شریک بشیم.