آب آشامیدنی برای زلزله زدگان کرمانشاه

o

آب آشامیدنی برای زلزله زدگان کرمانشاه

شمارنده پرونده: ۲۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

مطلع شدیم در زلزله اخیر کرمانشاه هموطنانمان نیازمند آب آشامیدنی می باشند که می خواهیم در کنار هم مبالغی در جهت تهیه بطری های آب آشامیدنی با هماهنگی با جمعیت هلال احمر شهرستان خوی جمع آوری و به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال کنیم.

یادمان باشد با اطلاع رسانی این پروژه به دوستانمان می توانیم در این مهلت کم هر چه سریعتر به یاری هموطنانمان بشتابیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۸۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۴۱۹۶۹۸
۲ ۵۰۲****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۳۳۴۷۸
۳ ۸۷۲****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۰۹۹۵۲۵
۴ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۵۷۴۶۹۶۴
۵ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۴۲۸۹۲۹۸
۶ ۶۱۴****۰۹۳۳ ۱۲,۰۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۳۹۴۸۶۲۱

مطلع شدیم در زلزله اخیر کرمانشاه هموطنانمان نیازمند آب آشامیدنی می باشند  که می خواهیم در کنار هم مبالغی در جهت تهیه بطری های آب آشامیدنی با هماهنگی با جمعیت هلال احمر شهرستان خوی جمع آوری و به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال کنیم .

یادمان باشد با اطلاع رسانی این پروژه به دوستانمان می توانیم در این مهلت کم هر چه سریع تر به یاری هموطنانمان بشتابیم.