موسسه خیریه مُواسات و همدلی خیرین خوی

مشاهده همه پرونده ها

یادبودهای موسسه خیریه

صدقه

پرداخت صدقه الکترونیکی به نیازمندان شهرستان خوی

با پرداخت صدقه به صورت الکترونیکی نیازمندان شهرمان را سریع، مطمئن و آسان تر از همیشه حمایت کنیم

پرونده های موفق شده

همه با هم برای هم
شهر بدون گدا یک آرزو نیست
ساماندهی امورات خیریه با بانک اطلاعات نیازمندان

موسسه خیریه مُواسات و همدلی خیرین خوی

دسته بندی پرونده ها