پرونده های موسسه نیکوکاری خیرین خوی

مشاهده همه پرونده ها
صدقه

پرداخت صدقه الکترونیکی به نیازمندان شهرستان خوی

با پرداخت صدقه به صورت الکترونیکی نیازمندان شهرمان را سریع، مطمئن و آسان تر از همیشه حمایت کنیم

پرونده های موفق شده

همه با هم برای هم
شهر بدون گدا یک آرزو نیست
ساماندهی امورات خیریه با بانک اطلاعات نیازمندان